15-01-09

De eerste...

In categorie Algemeen: www.letop.be met oa:

De computer, mijn surfplank bij het leren 

Een hefboom, als instrument tot integratie

Vlaamse scholen krijgen gratis Werkmap ‘De computer, mijn surfplank bij het leren’
Die-’s-lekti-kus vzw realiseerde dit project met de steun van Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming, Frank Vandenbroucke.

Met een computer in de klas?
‘De computer is voor kinderen en jongeren met dyslexie of een verwante leerstoornis als een bril voor een slechtziende leerling! Spijtig genoeg moet het kind met een leerstoornis nog te vaak zonder bril in de klas zitten.’ Als leerlingen met dyslexie (lees- en spellingsproblemen) en dyspraxie (schrijfproblemen) compenserende (voorlees)software in de klas mogen gebruiken, kunnen ze hun talenten waarmaken.

Die-’s-lekti-kus vzw stelt de werkmap ‘Surfplank’ voor.
‘Surfplank’ is een bundeling van handige technieken en simpele stappenplannen om de computer te gebruiken als je ernstige problemen hebt met lezen, schrijven of spelling. Elke Vlaamse school ontvangt half november een gratis exemplaar van deze map. Op de website www.letop.be kan men de map dan ook gratis downloaden.

Een maandelijkse nieuwsbrief - die je gratis kan aanvragen - met oa:

Bekijk de afbeelding op ware grootteletop-tips

Organiseer-wijzer
Werken met kleuren is handig. Het helpt ook om boeken en schriften snel te vinden. Met een gekleurd lessenrooster is de boekentas snel gemaakt. Gekleurde mapjes en bakjes scheppen orde op de werkplek. Deze en veel meer praktische tips vind je in dit artikel.

Gekleurde mapjes
Leerlingen moeten ook op de computer snel hun mapjes terugvinden. Mapjes een kleur of icoon geven helpt hen. Het stappenplan uit de Surfplankmap toont hoe dat kan met het gratis programma Foldermarker.

Je kan ook materiaal/ werkfiche downloaden van de site.